Peugeot Connect Fleet

Peugeot Partner

Een nieuwe wagenparkbeheertool

Peugeot Connect Fleet is de ideale tool om de TCO (Total Cost of Ownership) van uw wagenpark omlaag te brengen. De data bieden een handvat om de kosten substantieel beter te beheersen, waarbij bovendien een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de veiligheid op het werk dankzij drie hoofdfactoren:

 • Beperking van het brandstofverbruik dankzij een zuinigere
  rijsstijl (door gepersonaliseerde adviezen aan de bestuurder)
 • Lagere kosten voor niet door de garantie gedekte reparaties, doordat het onderhoudsinterval beter wordt nageleefd en waarschuwingen over de technische staat van de auto worden doorgegeven
 • Lagere verzekeringspremies, dankzij de verbeterde controle van het wagenpark en minder schadegevallen

Bekijk de video

i

Compatibel met al uw auto's

Peugeot Connect Fleet is compatibel met alle auto's van uw wagenpark.
De gegevens kunnen naar een wagenparkbeheerplatform van een partnerbedrijf van Peugeot worden gestuurd, maar ook naar andere platforms of rechtstreeks naar uw eigen IT-systeem.

Peugeot met af-fabriek gemonteerde afzonderlijke telematica-eenheid (Peugeot Connect Box)

 • Geen extra voorzieningen nodig: de gemonteerde eenheid kan de gegevens doorgeven
 • Gegevens afkomstig van de elektronische eenheden van de auto (CAN-netwerk) en de geïntegreerde telematica-eenheid

Gegevens afkomstig van de elektronische eenheden van de auto:

 • Door de auto gemeten kilometerstand
 • Werkelijk verbruik
 • Brandstofniveau
 • Waarschuwingsmeldingen op mechanisch en technisch gebied

Gegevens afkomstig van de telematica-eenheid:

 • Tijdgegevens (vertrek, aankomst, stoptijden enz.)
 • GPS-positie
 • Rijstijl (bruusk accelereren, remmen)

Met af-fabriek gemonteerde telematica-eenheid

/image/26/4/peugeot-sos-assistance-header-117329-32.271264.jpg

Zonder af-fabriek gemonteerde telematica-eenheid

/image/24/7/publication-11.271247.jpg

Overige auto's (ongeacht het merk)

/image/24/8/publication-20.271248.jpg

PSA-auto zonder telematica-eenheid

 • Montage van de als accessoire geleverde telematica-eenheid vóór de aflevering van de auto.
 • Gegevens afkomstig van de elektronische eenheden van de auto (CAN-netwerk) en van de als accessoire gemonteerde telematica-eenheid

Gegevens afkomstig van de elektronische eenheden van de auto:

 • Door de auto gemeten kilometerstand
 • Werkelijk verbruik
 • Brandstofniveau
 • Waarschuwingsmeldingen op mechanisch en technisch gebied

Gegevens afkomstig van de telematica-eenheid:

 • Tijdgegevens (vertrek, aankomst, stoptijden enz.)
 • GPS-positie
 • Rijstijl (krachtig accelereren, remmen)

Overige auto's (ongeacht het merk)

 • Montage van de als accessoire geleverde telematica-eenheid (door PSA goedgekeurd en gegarandeerd) in alle auto's van het wagenpark
 • Alleen gegevens afkomstig van de achteraf gemonteerde telematica-eenheid

Gegevens afkomstig van de telematica-eenheid :

 • Kilometerstand en verbruik (geschat door de eenheid)
 • Tijdgegevens (vertrek, aankomst, stoptijden enz.)
 • GPS-positie
 • Rijstijl (bruusk accelereren, remmen)